Nowy rok, nowe trendy, nowe inwestycje

Początek roku – noworoczne postanowienia. Świeża motywacja do działania, naładowane akumulatory, gotowość do podjęcia kolejnych wyzwań, nieposkromiona odwaga, chęć realizacji najśmielszych planów. Zgadza się? 🙂 Z naszych doświadczeń wynika, że nowy rok zawsze niesie ze sobą coś nowego, dlatego postanowiliśmy zachęcić Was do realizacji swoich biznesowych planów w NOWY sposób. Jaki?

Osiąganiu biznesowych korzyści nie zawsze muszą towarzyszyć kosztowne inwestycje, długie skomplikowane posiedzenia kadry zarządzającej czy niezwykle śmiałe milowe kroki. Wręcz przeciwnie. Jak wynika z Raportu HR Forward 2016, w tym roku najbardziej opłacalne będzie inwestowanie w humanizację stosunków pracy i kulturę pozytywnego zarządzania w organizacji. Coraz większe znaczenie odgrywa szczęśliwe miejsce pracy, a kultura zaufania przenika organizację na wskroś. Dlatego też zamiast ponoszenia wielkich kosztów, warto zainwestować w… event.

Czym jest prawidłowo zaprojektowany event? Poza tym, że genialnym narzędziem w strategii employer brandingowej, jest doskonałą okazją do efektywnego onboardingu, nawiązania emocjonalnej więzi pracownika z pracodawcą, sposobem na utożsamianie się pracowników z firmą, bezpośrednią formą kontaktu z pracownikiem. Co więcej, działania eventowe profesjonalnie zaprojektowane przez specjalistów łączą w sobie nie tylko integrację pracowników, ale wpływają także na synergiczne działanie grupy, działania CSR, elementy BHP, spełnienie zasad work – life balance, a w efekcie na samą motywację i efektywność pracowników. Event jest inwestycją w kapitał ludzki.

Organizując choć raz dobrze przemyślany event przekonujemy się, jak wiele zyskujemy. Trendy się zmieniają i w obecnych czasach „zabawa w pracy nie jest przeciwieństwem powagi, lecz przeciwieństwem smutku” (ten sam raport). Szanowanie zasad work – life balance, zaangażowanie pracowników w życie firmy za pomocą przemyślanego eventu, budowanie zaufania do pracodawcy i szczęśliwego miejsca pracy jest obecnie równie cenne jak warunki finansowe, a w przyszłości ma stać się jeszcze cenniejsze. Zatem zamiast liczyć koszty niepewnych inwestycji, zainwestujmy w kapitał ludzki. Przyciągając do swojej organizacji profesjonalistów czy młode talenty, budując ich zaufanie i zaangażowanie, zyskujemy najlepszych ambasadorów naszej marki!

Jakie wymierne korzyści może nam przynieść event? Między innymi zmniejszenie rotacji pracowników, ograniczenie kosztów związanych z rekrutacjami, realizację polityki CSR w firmie, a przede wszystkim wzrost poziomu motywacji, zaangażowania i efektywności pracowników. Pamiętajmy także, że dopiero przemyślana strategia employer brandingowa daje możliwość zbadania efektywności działań.

Eventy w branży nie są nowością. Zmienia się jednak zapotrzebowanie rynku, zmieniają się trendy i pożądane przez ludzi wartości – samo przełamanie rutyny staje się wartością. Do 2020 roku prognozuje się zmianę rynku pracodawcy na rynek pracownika, w którym to pracownik będzie wybierał interesującą go ofertę, nie na odwrót.  W związku z tym zachęcamy do skorzystania w nowym roku z nowych sposobów na osiągnięcie (nowych 🙂 ) biznesowych korzyści –

a event to w 2017 roku najlepsza inwestycja pracodawcy!

 

 

Wróć do wpisów