FSWO o finansach w eventach…

Finanse w eventach

PODATKI – o rany! Na samą myśl większości z nas wychodzi gęsia skórka. Oprócz tego, że mamy mnóstwo Ustaw, które regulują kwestie podatkowe, to coraz częściej występują problemy z interpretacją poszczególnych przepisów. FSWO chciałoby przypomnieć o pewnych ustaleniach…

Jednym z takich problemów interpretacyjnych był art. 11 i 12 Ustawy o podatku dochodowym, gdzie kwestia „innych nieodpłatnych świadczeń” wzbudziła wiele kontrowersji. Do 8 lipca 2014 roku, każdy pracownik był obciążony podatkiem dochodowym w przypadku udziału w imprezie integracyjnej. Pracodawcy mieli problem w jaki sposób przydzielić koszty zorganizowanej imprezy czy wyjazdu integracyjnego na każdego pracownika, co więcej przydzielała te koszty również na pracowników którzy nie wzięli udziału w takim wydarzeniu. Po 8 lipca 2014 nastąpił zwrot w sprawie…. Prezydent Konfederacji Lewiatan wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 12 i 11 z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście nie każdy z nas zna przepisy i konkretne artykuły dlatego upraszczając ten zapis, Konfederacja Lewiatan zgłosiła zastrzeżenia co do opodatkowania innych nieodpłatnych świadczeń, które potencjalnie może uzyskać pracownik pozostający w stosunku pracy, a których nie da się obliczyć zgodnie ze znaną metodologią. Jednym z takich świadczeń były właśnie imprezy i wyjazdy integracyjne. Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę i ostatecznie wydał orzeczenie zmieniające dotychczasową interpretację wydatków poniesionych na imprezy integracyjne. Stwierdził, że zaproponowane pracownikowi uczestnictwo w imprezie lub wyjeździe integracyjnym przez pracodawcę nie przysparza korzyści majątkowych pracownikowi, a co za tym idzie nie może być zaliczane do nieodpłatnych świadczeń pracowniczych czyli nie może zostać wliczone do podstawy opodatkowania.

Orzeczenie to nie zmieniło przepisów, a jedynie zmieniło ich interpretację dlatego dla zainteresowanych przytaczamy oznaczenie orzeczenia którym można się wesprzeć w walce z Urzędami Skarbowymi  Wyrok z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13

Wróć do wpisów